Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > TAXI

Riešenie nášho partnera

TAXI mobilný softvér

  • Systém pre moderné riadenie taxislužby       datastreamlogofinal190x95
  • Výkonný pomocník dispečera
  • Váš klient už nemusí počúvať diskusie z vysielačky
  • Objednávky cez internetovú aplikáciu vytvorenú s flexibilným (response) dizajnom vhodným aj pre smartphon, s využitím zaslania polohy GPS (ak je služba dostupná), prípadne zadaním adresy.
  • Možnosť implementácie pre mesto / lokalitu s automatickým dispečingom.

Smart Objednávka + Digitálny Dispečer = Rýchle Taxi

  • Najmodernejšie cloude a service bus technológie - optimalizované pre hostovanie v cloud prostredí Microsoft Azure, mobilní a internetoví klienti, voliteľné zobrazovanie situácie na mape 
  • Objednávky bez telefonovania, priamo zo smart phone, alebo z portálov prepojených na dispečing (napr. googlemap, azet, zoznam, zlaté stránky, mestské portály, vlastná web stránka...)
  • Vytvorenie, resp. prispôsobenie propagačnej web stránky pre objednávanie služieb
  • Možnosť automatického prideľovania a prijímania objednávok/zákaziek podľa nastavených kritérií, napr.: najbližšiemu voľnému vodičovi, resp. najbližšiemu budúcemu voľnému vodičovi podľa nastaveného časového limitu, alebo podľa kritérií definovaných dispečerom. 

Cenník TAXI cloud nájdete v Klientskom centre.

Osobný kontakt - sme tu pre Vás

 

 Obr.: Dispečer

 

 Obr.: Smartphone Taxikár