Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Vývoj softvéru

Spoločnosť dFlex Nitra Vám ponúka vývoj Informačných Systémov na mieru, podľa Vašich požiadaviek, bez ohľadu na zameranie Vášho podniku.

Vývojom špecifických Informačných systémov sa zaoberáme už mnoho rokov a našou prioritou je spoľahlivosť software a spokojnosť zákazníka. Informačné systémy sú hlavnou oblasťou pôsobenia našej spoločnosti, o čom svedčia aj referencie.

Pri tvorbe aplikácie analytici a programátori spoločnosti dFlex Nitra úzko spolupracujú s kompetentnými osobami Vašej spoločnosti, čím môžeme zaručiť, že Informačný systém bude presne zodpovedať požiadavkám, potrebám a cieľom, ktoré stanovíte.

 

Pre zaručenie vysokej kvality a dlhej životnosti aplikačných riešení, pri vývoji IS používame metodiky - postupy, technológie a štandardy, ktorých synergický efekt spočíva v partnerskej spolupráci s ich autormi, pričom pre rozšírenie funkcionality a kvality riešení mnohokrát postačuje upgrade produktov na ktorých je riešenia postavené.

Projektové riadenie

prince2rup1Pracovné postupy odvodené od základných metodík Prince2, RUP a ITSM s využitím všetkých hlavných prvkov manažmentu kvality produktov a služieb.

 

 

CASE - Computer aided software engineering

msvisualstudio2010ibmrationallogoCASE metodika a technológie
(MS Visual Studio, IBM Rational Suite)

 

 

 

Implementácia

    msdotnetmscsharpmicrosoftdynamicscrm2011

 

  mssharepoint2010 msvisualbasic1microsoftsilverlight

 

Microsoft .NET studio , C++ , C#, MS CRM, MS Sharepoint 2010, MS Visual Studio, MS Silverlight

 

Databázy

 

microsoftsqlsever2008oraclelargeibm_informix

 

 

Zmenové a konfiguračné riadenie

msvisualstudio2010mssharepoint2010Microsoft Visual
Studio 2010,
Sharepoint 2010

 

 

Testovanie aplikácií

msvisualstudio2010ibmrationallogoMS Test Suit (manager,...)

IBM Rational Test Studio

 

 

Operačné systémy
microsoft_windowsnovellsco_unixwarelinux

Microsoft Windows xx, Novell Netware, UnixWare SCO, Linux
Architektúra a štandardy

Viacvrstvová nezávislá architektúra, klient/server, distribuované spracovanie, internetové a intranetové aplikácie.

 

SOA (Service Oriented Architecture) - návrh, implementácia a riadenie spracovania informácií nezávislými službami na základe požiadaviek zákazníkom.

 

Vývoj aplikácií je založený na využití všetkých bežne používaných štandardov (napr. replikačné techniky na úrovni databázy, XML, EDI, konverzie XML<>EDI, W3C, ...)