Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

 eSPD - softvér pre EMCS

eSPD je plne internetová aplikácia, ktorá pokrýva všetky požadované funkcie pre komunikáciu s EMCS:

 • Podanie a registrácia e-AAD
 • Zmena miesta určenia
 • Predloženie reportu o podaní
 • Výstraha alebo zamietnutie e-AAD
 • Stornovanie e-AAD Odosielateľom
 • Proces dodatočného doručovania
 • Pripomienka na ukončenie časového limitu pre zmenu miesta určenia
 • Pripomienka na ukončenie časového limitu pre predloženie reportu o podaní
 • Rozdelenie zásielky o UC1.13 Konzultácia referenčných dát ekonomickými operátormi

Interfejsy EMCS na ERP

Výhodou riešenia eSPD pre klientov s väčším objemom dokladov je prepojenie na ERP systémy cez unifikované rozhranie.

eSPD spĺňa požiadavky EMCS

 • Elektronické správy zasielané z prostredia eSPD sú zabezpečené podľa požiadaviek EKR (elektronická podateľňa Colnej správy) zaručeným elektronickým podpisom (ZEP).
 • eSPD poskytuje prehľad o evidovaných záznamoch klientovi (operátor) v rámci definovaných užívateľských prístupov.
 • Z dôvodu výnimiek krajín, ktoré neboli schopné zabezpečiť  k požadovanému termínu elektronickú komunikáciu s medzinárodným systémom EMCS, eSPD umožňuje manuálny zápis záznamu s príslušnou validáciou dát v súlade s podmienkami podania e-AAD v elektronickej forme.
 • Systém je plne monitorovaný z pohľadu jednotlivých pohybov záznamov a ich elektronických správ. Požadované dáta a zostavy sú poskytované v tlačovej forme resp. vo forme exportných výstupov, ktoré môžu byť  tlačené jednotlivými operátormi na klientskych staniciach systému eSPD.

Zákaznícke výhody

 • Individuálny prístup k požiadavkam zákazníka
 • Možnosť vytvorenia individuálnych doplnkových funkcionalít a riešení transformácií dát (odovzdanie / prijatie alebo export dát do iných systémov)
 • Možnosť vytvorenia individuálnych tlačových výstupov
 • Možnosť využitia hosťovaného riešenia – portál eColko – vyhnutie sa nutnosti vlastnej správy aplikácie, inštalácie aktualizácií a pod.
 • Stavová reprezentácia záznamov – záznamy sú zobrazované v stavoch ich životného cyklu spracovania
 • Možnosť sledovania prehľadnej histórie evidovaných záznamov
 • Integrované exporty dát.

Technické požiadavky na prevádzku eSPD (EMCS softvér)

Klient môže získať softvér eSPD (EMCS) bez dodatočných nárokov a investícií do vlastného technického vybavenia (hardvéru). Aplikácia eSPD je totiž poskytovaná na webovom portáli pri garancii vysokej bezpečnosti dát a aktuálnosti voči zmenám v legislatíve. Jediné čo klient potrebuje je pracovná stanica (notebook, PC ...) s operačným systémom MS Windows XP (Win 7) a internetovým browserom Internet Explorer (ver. 5.0 a viac). Okrem klientskej stanice je potrebné zabezpečiť si ešte podpisovacie zariadenie (USB token ...) pre pospisovanie elektronických dokladov zaručeným elektronickým podpisom.