Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

O firme > Profil spoločnosti

Kto sme

  Naša spoločnosť sa zameriava na komplexné dodávky informačných systémov na kľúč, databázovéportálové, business intelligence systémy a na dodávku služieb podpory prevádzky IKT, s veľkým dôrazom kladeným na dlhodobú spokojnosť zákazníka.

Počas svojho pôsobenia sme sa vyvíjali po stránke metodickej aj technologickej - od vývoja file systémov, cez klient server aplikácie  až po portálové riešenia. Náš základný kapitál je kvalita ľudských zdrojov, ktorých skúsenosti siahajú až do roku 1993. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva tím konzultanatov, programátorov, analytikov, databázistov a testerov, využívajúcich moderné technológie >>>

Poslanie

 Poskytovaním komplexných služieb v oblasti IKT napomáhať efektivite procesov a rozvoju činností zákazníka.

Vízia

Poskytovaním eSlužieb podľa aktuálnych požiadaviek trhu sa stať žiadaným a prestížnym dodávateľom v regióne a v SR.

Hodnoty

  • EURÓPSKOSŤ - prinášanie globálnych myšlienok do lokálnych činností prostredníctvom sledovania trendov a aplikovaním EU noriem a štandardov
  • KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ - trvalá spokojnosť zákazníka
  • ODBORNOSŤ - kvalita ľudských zdrojov, získaná dlhoročnými skúsenosťami a neustálym vzdelávaním
  • KREATIVITA - IKT a SW ako služba (SaaS)- u nás prakticky už od roku 1994
  • EFEKTIVITA - dobrý pomer cena/výkonKontaktujte nás >>>